Menu

โปรโมชั่นประจำเดือนตุลาคม สำหรับชาว Suzuki BIGBIKE ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2561

HAYABUSA

(2018)
850,000 บาท
 • ทะเบียน + พ.ร.บ.
 • ช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน 24 ชม.
 • Suzuki Premium Box
 • Big Bike Basic Riding Course

GSX-R1000R

(2018)
809,000 บาท
 • gift voucher 10,000 บาท
 • ประกันภัยชั้น 1 + ทะเบียน + พ.ร.บ.
 • ช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน 24 ชม.
 • Suzuki Premium Box
 • Big Bike Basic Riding Course

GSX-R1000R

(2017)
789,000 บาท
 • Gift Voucher 60,000 บาท
 • Suzuki Premium Box

GSX-R1000

(2018)
709,000 บาท
 • gift voucher 15,000 บาท
 • ประกันภัยชั้น 1 + ทะเบียน + พ.ร.บ.
 • ช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน 24 ชม.
 • Suzuki Premium Box
 • Big Bike Basic Riding Course

GSX-R1000

(2017)
689,000 บาท
 • Gift Voucher 60,000 บาท
 • Suzuki Premium Box

GSX-S1000F

(2017,2018)
619,000 บาท
 • ทะเบียน + พ.ร.บ
 • ช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน 24 ชม.
 • Suzuki Premium Box
 • Big Bike Basic Riding Course

GSX-S1000

(2017,2018)
599,000 บาท
 • ทะเบียน + พ.ร.บ.
 • ช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน 24 ชม.
 • Suzuki Premium Box
 • Big Bike Basic Riding Course

V-Strom 1000XT

(2018)
599,000 บาท
 • ทะเบียน + พ.ร.บ
 • ช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน 24 ชม.
 • Suzuki Premium Box
 • Big Bike Basic Riding Course

V-STROM 1000

(2018)
579,000 บาท
 • ทะเบียน + พ.ร.บ.
 • ช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน 24 ชม.
 • Suzuki Premium Box
 • Big Bike Basic Riding Course

BOULEVARD C50

(2017,2018)
399,000 บาท
 • ทะเบียน + พ.ร.บ.
 • ช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน 24 ชม.
 • Suzuki Premium Box
 • Big Bike Basic Riding Course

GSX-S750

(2018)
377,000 บาท
 • gift voucher 10,000 บาท
 • ประกันภัยชั้น 1 + ทะเบียน + พ.ร.บ.
 • ช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน 24 ชม.
 • Suzuki Premium Box
 • Big Bike Basic Riding Course

Burgman 650

(2018)
402,000 บาท
 • gift voucher 10,000 บาท
 • ประกันภัยชั้น 1 + ทะเบียน + พ.ร.บ.
 • ช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน 24 ชม.
 • Suzuki Premium Box
 • Big Bike Basic Riding Course

SV650X

(2018)
299,000 บาท
 • gift voucher 20,000 บาท
 • ประกันภัยชั้น 1 + ทะเบียน + พ.ร.บ.
 • ช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน 24 ชม.
 • Suzuki Premium Box
 • Big Bike Basic Riding Course

SV650A

(2018)
289,000 บาท
 • gift voucher 20,000 บาท
 • ประกันภัยชั้น 1 + ทะเบียน + พ.ร.บ.
 • ช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน 24 ชม.
 • Suzuki Premium Box
 • Big Bike Basic Riding Course

SV650A

(2017)
289,000 บาท
 • Gift Voucher 50,000 บาท
 • Suzuki Premium Box

V-STrom 650XT

(2018)
369,000 บาท
 • gift voucher 15,000 บาท
 • ประกันภัยชั้น 1 + ทะเบียน + พ.ร.บ.
 • ช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน 24 ชม.
 • Suzuki Premium Box
 • Big Bike Basic Riding Course

V-STrom 650XT

(2017)
369,000 บาท
 • Gift Voucher 50,000 บาท
 • Suzuki Premium Box

V-STROM 650

(2018)
349,000 บาท
 • gift voucher 20,000 บาท
 • ประกันภัยชั้น 1 + ทะเบียน + พ.ร.บ.
 • ช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน 24 ชม.
 • Suzuki Premium Box
 • Big Bike Basic Riding Course

V-STROM 650

(2017)
349,000 บาท
 • Gift Voucher 50,000 บาท
 • Suzuki Premium Box

————————————————————————————

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
SUZUKI CALL CENTER 02-533-1170
WEBSITE : HTTP://WWW.THAISUZUKI.CO.TH/


REMOVE ALL
COMPARE
0
Scroll Up