Menu

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด ได้มอบน้ำมันเครื่อง มูลค่ารวม 47,455 บาท ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาณ ห้องแกรนด์ เอบีชั้น4
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

โดยส่วนทีมบริการไทยซูซูกิเป็นตัวแทนผู้นำมอบให้แก่สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาใช้ปฏิบัติงานในโครงการ “อาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 2562”
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พัฒนา และสร้างประสบการณ์ด้านทักษะวิชาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา ให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และช่วยดูแล ตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์ให้แก่ผู้ใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ที่กำลังจะมาถึง โดยมีจุดบริการในศูนย์อาชีวอาสาทั่วประเทศ จำนวน 255 แห่ง ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562

————————————————————————————

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

SUZUKI CALL CENTER 02-533-1170

WEBSITE : HTTP://WWW.THAISUZUKI.CO.TH/


ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
0
Scroll Up