Menu

เมื่อวันที่ 22-25 กรกฏาคม 2562 ทางไทยซูซูกิได้จัดการแข่งขันฝีมือช่างสำหรับศูนย์บริการมาตรฐานซูซูกิ เขตภูมิภาค ในภาคเหนือ จัดขึ้นที่จังหวัดกำแพงเพชร และ ภาคกลางจัดที่จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีทีมช่างซูซูกิของแต่ละภูมิภาคเข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันจัดขึ้นเพื่อพัฒนาฝีมือช่าง อีกทั้งยังเป็นการที่ทำให้ทีมช่างของศูนย์บริการมีความเข้าใจงานและความสามัคคีในทีม และทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริการดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างเข้มงวดทุกทีมต่างทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและท้ายสุดนี้ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ได้รับรางวัล มา ณ ทีนี้ค่ะ


ภาพบรรยากาศการแข่งขัน


ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
0
Scroll Up